FANDOM


Primer Edit

 • Blitsing er teleportering over kort distanse
 • Man bruker et blitsbånd for å blitse til en stasjonær blitsport
 • Bruk av blitsbånd på befolkede planeter er regulert av Koalisjonen, følgende regler gjelder:
  1. Du har lov til å bruke blitsbånd på private skip for å blitse til offisielle blitsporter (for eksempel på en blitsplass på en planet eller romstasjon)
  2. Du blir fratatt båndet så lenge du oppholder deg på planeten
  3. Du kan møte opp og få blitsbåndet tilbake for å blitse opp til skipet ditt igjen
  4. Hele denne tjenesten koster penger (litt dyrt)
 • Friblitsing er når man bruker blitsbånd fritt på planeter, og kan blitse opp til skipet sitt etter ønske
  • Alle befolkede planeter er dekket av skurrefelt som blokkerer friblitsing
  • Dyktige hackere har måter å omgå skurrefelt på
  • Å bære et blitsbånd på en befolket planet er ulovlig
 • Når man blitser, blir klær og utstyr man bærer stort sett med
 • Maxine er opprinnelig et militært skip, og har tre blitsporter
 • Sivile pleier stort sett ikke å blitse så ofte, med følgende unntak:
  • Pendlere
  • Rikfolk
  • Feriereiser
  • Besøk ved offentlige anlegg
  • Nødsituasjoner (hospital, ambulanseskip, vekk fra kriseområder etc.)

Introduksjon Edit

Blitsing er teleportering i lyshastighet over kort distanse. Man bruker et blitsbånd til å omforme seg til et signal som sendes gjennom rommet og rekonstruerer kroppen din ved en mottaker som kalles en blitsport. Gjenstander og nyttelast kan også blitses.

Mekanikk Edit

Ved blitsing bruker man et blitsbånd som festes på kroppen. Båndet holder rede på gjenstanden eller vesenet som skal blitses, samt alle objekter som er knyttet til blitsobjektet (for eksempel klær, utstyr, bagasje etc.) og vurderer intelligent hva som skal bli med i blitseprosessen (skipet eller bygningen man befinner seg i blir for eksempel ikke med).

Når blitsing initieres, må noen ved blitsporten man skal til godta den innkommende forespørselen om å blitse. På et skip er dette gjerne en skipscomputer, på en planet er det personalet ved en offisiell blitsplass, som gjerne har mange betjente porter. Ved godtatt forespørsel åpnes en kopling mellom båndet og porten, og langs denne koplingen sender man informasjon om kvantetilstanden til hver av partiklene som skal blitses. Ved denne prosessen forsvinner hver enkelt originalpartikkel som en følge av omdannelsen til kvanteinformasjon (qubits). Man får dermed ikke noen kopi av vesenet eller gjenstanden som blitses.

Feil som kan oppstå Edit

Blitsing er en relativt trygg prosess, i det at ingen godkjente blitsbånd er i stand til å blitse deler av livsformer – enten blitses alt levende som henger sammen, eller så blitses ingenting. Blitsbånd brukt av friblitsere er ikke alltid bygget til samme standard, og kan føre til glitsjer i informasjonen som blir satt sammen igjen. Dette kan i sjeldne tilfeller forårsake alt fra indre blødninger til hukommelsestap, og ved ekstreme tilfeller død.

Vesener som har en telepatisk forbindelse med andre, eller er på andre måter bygget opp av separate deler uten fysisk tilknytning, må være forsiktige med blitsing. Enkelte bånd mellom adskilte kroppsdeler eller vesener som deler ett sinkan bli brutt i blitseprosessen, særlig om de ikke blitser samtidig. Slike Kubesinn anbefales ikke å blitse.

De vanligste feilene ved kommersiell blitsing er derimot at man ikke får med seg alle gjenstander man skal, eller at enkelte gjenstander som ikke skulle være med blir med. Dette skyldes unøyaktigheter eller feil på blitsbåndet.

Nakenblitsing Edit

Nakenblitsing er et begrenset fenomen blant visse kledte folkeslag der et vesen ikke annonserer at de blitser inn uten klær, og begynner å løpe naken ut av blitsporten for en slags sjokkeffekt. Dette har mest forekommet som spøk eller på grunn av ustabile enkeltpersoner, men har også sett bruk i politiske protestaksjoner.

Filosofiske implikasjoner Edit

Det har blitt diskutert om blitsing av levende vesener fører til at vesenet blir tilintetgjort (dør) i blitsøyeblikket, og at det som blitser inn på den andre siden kun er en kopi som blir gitt alle minnene til originalen. Frykten er at man ved blitsing faktisk avslutter sitt eget liv og sin egen bevissthet, og at en ny bevissthet skapes et annet sted, som på grunn av innplantede minner er uvitende om at det akkurat har kommet til.

Det eksisterer derfor flere bevegelser som arbeider mot blitseteknologi. Enkelte religiøse utøvere nekter selv å blitse av samme grunn. Ifølge de Interplanetariske Folkerettighetene kan ingen personer tvinges til å blitse mot sin vilje.

De fleste forskere er allikevel enige i at overføringen av kvanteinformasjon følger ikkeklonings-teoremet, og at et vesen som blitser effektivt er det samme vesenet etter prosessen.