FANDOM


Primer Edit

  • Grå livsformer er antatt intelligente vesener som ikke kommuniserer med IPK
  • De utgjør brorparten av den galaktiske populasjonen (est. 80%)
  • Store mørketall
  • De fleste har ikke utviklet romfart, og er på forskjellige teknologiske stadier
  • Man spekulerer i om det finnes ukjente samarbeid på størrelse med IPK blant grå livsformer
  • Prosessen med å opprette meningsfylt kontakt med grå livsformer kalles xenodiplomati eller vekking
  • Folket til Luka jobber med vekking
  • Se også: Våkne livsformer