FANDOM


Primer Edit

  • Koalisjonen er ledet av Emiraen [hun mangler navn]
  • Forkortelsen for Koalisjonen er IPK
  • Hovedsetet heter [IPKH] Daerys 1 og ligger i sektor A
  • Et Prinsipat kontrollerer hver region IPK har kontroll over
  • Prinsipatet i Z.6.0 heter [IPKP] Sonorisian
  • Koalisjonen har liten eller ingen innflytelse utenfor Ring 9.
  • Se også: Tolvstatsunionen, Melkeveien, Stater, Liste over karakterer

Innledning Edit

Den Interplanetariske Koalisjonen (IPK) er et demokratisk politisk samband som omfatter nesten alle våkne livsformer i Melkeveien. Sambandet er en demokratisk organisasjon bestående av mer enn 10 000 stater fordelt over 1 981 forskjellige folk, med et overstående mål om å opprettholde fred og fremme interplanetarisk samarbeid i galaksen. Hovedsetet til Koalisjonen er bygget rundt stjernen Daerys i sektor A.

Interplanetarisk lov Edit

Samtlige IPK-nasjoner er underlagt den interplanetariske grunnloven, en traktat som ble stadfestet for nesten tusen år siden. Loven dreier seg hovedsakelig om transaksjoner av interplanetarisk art, og har til hensikt å regulere interaksjon, kommunikasjon, handel og konflikt på tvers av nasjoner. Størsteparten av Koalisjonens juridiske innflytelse kommer imidlertid gjennom spesifikke traktater som gjelder for områder eller enkeltnasjoner.

'Rett lov til rett sted'-prinsippet Edit

Fordi kultur, tradisjon, behov, moral og levesett varierer enormt fra folk til folk, har Koalisjonen ingen ytterligere lover eller rettigheter som som gjelder for samtlige medlemsland. I stedet er det satt ned en retningslinje for hvordan IPK skal forhandle når de bestemmer lokale lover sammen med de forskjellige nasjonene. Både nasjonen og IPK har pressmidler i disse forhandlingene.

Fredslegionen Edit

Koalisjonens makt ligger i hovedsak i handelssanksjoner og internasjonalt press, men i saker der dette ikke strekker til (ved store uenigheter, dersom det forekommer intern splid, eller hos grunnleggende krigerske arter), kan IPK benytte seg av Fredslegionen. At medlemsnasjoner bidrar til denne legionen er satt i retningslinjene, slik at noen stater av naturlige årsaker kan fritas fra vanlig tjeneste.

Historie Edit

IPK ble dannet i U20.81 på skjelettet av Tolvstatsunionen (TU), den første interplanetariske unionen i Melkeveien man kjenner til. Etter å ha gjennomført operasjon Malum i U20.54 (mens de fremdeles var Trettenstatsunionen), satte unionen i gang med å aktivt oppsøke og etablere kommunikasjon med intelligente livsformer på nye planeter. Blant de første systemene som ble vekket i denne perioden, var Wradagraema, Urbāt B, Vendikosh, Man-ji og Delta Canis Majoris. I løpet av de neste årene vokste presset for innlemmelse av de nye planetene.

Bygid Eqwar-Eops I og reformismen Edit

Urbāt B var et fremskredet system allerede før vekkelsen, med en velutviklet moderplanet (Sha-ziri) og større kolonier på to av sine naboplaneter (Echos og Kakkab-bir). Da de ble kontaktet av tolvstatsunionen i U20.67, ble det opprettet meningsfull kommunikasjon etter bare seks timer, en rekord som bare er slått av noen få arter siden, samtlige av hvis har hatt empatiske evner. Mye av hurtigheten tilskrives Bygid Eqwar-Eops, en av systemets fremste lærde. Skipslogger fra denne tiden forteller at hun egenhendig skal ha løst fjorten av de seksten lyskodene som man på den tiden brukte ved førstekontakt, og noen kilder hevder at Eqwar-Eops snakket fundamentalsk før delegatene fra Tolvstatsunionen hadde lært hennes språk.

Eqwar Eops engasjerte seg tidlig i interplanetarisk samarbeid, og gikk aggressivt i strupen på TUs prosedyre for vekking av nye arter. Etter at lederne av unionen alle hadde gitt livene sine for operasjon Malum, var det mange som mente at etterfølgende lederskikkelser hadde trukket unionen i sprikende retninger. Bygid Eqwar-Eops fremsatte sterke krav om reform av unionens oppbygning, og utviste samtidig en diplomatisk åpenhet mot nye livsformer som gjorde henne til en svært populær stemme utenfor unionen.

I slutten av U20.70-årene hadde denne reformist-bevegelsen vokst seg stor både i og utenfor unionen, og ved et pan-demokratisk valg i U20.79 innsatte folket Eqwar-Eops som unionens første Emira. Det tok to år med videre arbeid før det nye unionssystemet ble igangssatt, og Den Interplanetariske Koalisjonen var et faktum.