FANDOM


Primer Edit

 • Folkeslag er forskjellige arter av intelligente livsformer
 • Livsformer inndeles i seks kategorier etter biologisk oppbygning:
  1. Organismer (består av noe som minner om kjøtt eller plantemateriale etc.)
  2. Droider (mekaniske vesener)
  3. Plasticider (levende masse av stein, leire, krystall, is etc.)
  4. Stratismer (alltid beskyttet av drakter, kapsler etc, tåler ikke kontakt med andre)
  5. Eteroider (ikke håndfaste, som energivesener og støvskyer)
  6. Kategoriløse
 • Vanlig fordeling av folkeslag-typer i galaksen:
  • Organismer (55%)
  • Droider (31%)
  • Plasticider (11%)
  • Stratismer (2%)
  • Eteroider (1%)
  • Kategoriøse (>1%)
 • Se også: Liste over karakterer

Innledning Edit

Dette er en liste over folkeslag som har dukket opp i serien til nå.

Organismer Edit

Organismer er vesener som er bygget opp av mange små organiske enheter eller celler. Alle flercellede jordiske skapninger er organismer.

Folk Kjente individer Moderplanet Kjennetegn
Mennesker
 • Orion
 • Stella
 • David Worden
Jorden (Tellus) Rosa eller brune tobente vesener. Litt små og spinkle. Lette å stresse, og kan bli ganske dramatiske av seg.
Víbori
 • Habon
Destrado 4 Seksbent gekko med bred munn. Varierer i størrelse fra veskehund til tiger. Liker å kle seg pent. Mye accessoirer.
Enslizaar
 • Raksha
Ghidharkani Menneskeaktig overkropp, som ender i en seks meter lang slangehale. Rager gjerne tre meter over bakken, og kan ha opptil ti armer. Poetiske av natur.

Droider Edit

Droider er en særegen type livsform som lagrer sin intelligens i et nevronmønster. Kroppen til en droide kan bestå av hva som helst, så lenge nevronmønsteret er i stand til å kontrollere kroppsdelene. De vanligste droidekroppene er syntetiske maskiner (roboter), eller klynger av mekaniske celler (nanocelle-struktur).

Folk

Kjente individer Moderplanet Kjennetegn
Peikos
 • Zero
 • Kai
Heraklit 1 Semi-syntetiske kropper som de gror fra fødselen. Mye glass og karbonfiber. Prinsippfaste og sta, lojale og utholdende.
Kybix
 • Enhet 000 007
1.0.0 Modulbasert folk som er avhengig av å syntetisk konstruere og skifte deler etter hvert som de vokser. Få igjen i galaksen, men gjerne i prominente posisjoner. Rolige og glade i spill. Et av de originale medlemmene i tolvstatsunionen.

Plasticider Edit

Plasticider er vesener som primært er bygget opp av en uniform masse (stein, glass, metall, is, polymerer etc.) der kontrollert krystallformasjon og endring av viskositet forårsaker bevegelse.

Folk Kjente individer Moderplanet Kjennetegn
Leutopleanos
 • Torthumos
Curicon VIII Store. Består av grå steinsegmenter og fargeskiftende krystaller.
Den sorte stjerne

[unikt individ]

 • Den sorte stjerne

[eget himmellegeme]

En massiv krystall som henger i rettskamrene på Soloscelus 4.
Allotroperne
 • Kong Oordo
Allotropos Store. Uendelig trege, praktisk talt ustoppelige. Et av de originale medlemmene i tolvstatsunionen.

Stratismer Edit

Stratismer (alltid beskyttet av drakter, kapsler etc, tåler ikke kontakt med andre)

Folk Kjente individer Moderplanet Kjennetegn

Eteroider Edit

Folk Kjente individer Moderplanet Kjennetegn

Kategoriløse Edit

Folk Kjente individer Moderplanet Kjennetegn