FANDOMPrimer Edit

 • Kjører 336 pc på ett døgn
 • Bruker 18 døgn fra ormehullet til galaksens sentrum
 • 5 dekk:
  1. Broa
  2. Blitsport, Stellas rom, 12 kahytter
  3. Verksted, bysse, hage, lasarett, landgang
  4. Lasterom, Maxines hjerte
  5. Lasterom, maskinrom
 • Se også: Liste over karakterer

Innledning Edit

Tusenårsskipet er et ombygget korvett-klasse stjerneskip. Det er ett av seks skip som tåler å passere gjennom ormehull og bevege seg i underplanet.

Historie Edit

Det originale skipet (2267v), tjente Koalisjonen i fredslegionen, men ble dekommisjonert og skjenket til forskningsstasjonen Thimiod 4.

En gruppe ingeniører og vitenskapsmenn ledet av fysikeren Luka, arbeidet på denne stasjonen med et topphemmelig prosjekt om å utvide ansibel-teknologien og skape stabile makroskopiske ormehull i romtid, store nok til at gjenstander kunne passere gjennom og forflytte seg momentant i tid og rom.

2267v var ett av fjorten skip som ble radikalt bygget om for å kunne tåle det enorme skiftende presset og de eksotiske dimensjonene som preget ormehullets indre. Åtte av skipene hadde allerede blitt ødelagt under tester eller forsvant i underplanet, det alternative rommet som ormehullet gav adgang i. I tillegg til strukturelle endringer, ble derfor 2267v integrert med en hyperintelligent, lærende og adaptiv AI ved navn Maxine. De fem resterende skipene ble utstyrt på samme måte, men ble aldri testet på ormehullet.

Tusenårsskipet gjennomførte tre prøvereiser gjennom ormehullet, og man greide ut fra stjerneposisjoner å stadfeste at orme

I tillegg til strukturelle endringer, ble

I U29.61 (XX) greide Luka for første gang å reise gjennom ormehullet de hadde laget a

MaxineEdit

I stedet for å bare være et program